Βιριάθος


Βιριάθος
(Viriatus, ; – 139 π.Χ.).Ηγέτης της λουζιτανικής εξέγερσης εναντίον της Ρώμης. Ο Β. συγκρότησε στράτευμα με αποφασισμένους ομοεθνείς του και κήρυξε τον πόλεμο κατά της ρωμαϊκής κυριαρχίας στη Λουζιτανία (Πορτογαλία) και στην Ισπανία. Νίκησε, κυρίως με ανταρτοπόλεμο, τις ρωμαϊκές στρατιωτικές δυνάμεις και πρότεινε ειρήνη στους Ρωμαίους, οι οποίοι και τη δέχτηκαν. Σύμφωνα με αυτήν, οι Ρωμαίοι υποχρεώνονταν να αναγνωρίσουν απόλυτη ανεξαρτησία στις βόρειες επαρχίες της Ισπανίας. Αλλά οι Ρωμαίοι ξανάρχισαν τις εχθροπραξίες και ο Β. πάλι τους νίκησε. Γενναιόδωρα τους πρότεινε νέα ειρήνη. Όταν όμως οι απεσταλμένοι του έφτασαν στο ρωμαϊκό στρατόπεδο για τις διαπραγματεύσεις, οι Ρωμαίοι τούς δωροδόκησαν και τους έπεισαν να δολοφονήσουν τον ηγέτη τους.

Dictionary of Greek. 2013.